Plichten huurders en verhuurders

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van mijn huurwoning of kamer?
Het onderhoud van uw huurwoning of kamer is verdeeld tussen u en de verhuurder. De verhuurder zorgt voor het groot onderhoud. U zorgt zelf voor het klein en dagelijks onderhoud van de gehuurde woonruimte.

Over het algemeen geldt:

  • Kleine reparaties zijn voor rekening van de huurder. Grote reparaties en groot onderhoud zijn voor rekening van de verhuurder.
  • Kleine reparaties moet de huurder gemakkelijk zelf kunnen uitvoeren. En ze mogen weinig kosten met zich mee brengen. Zo niet, dan is de reparatie alsnog voor rekening van de verhuurder.
  • Inbouwapparatuur van keukens wordt doorgaans aangemerkt als onroerende aanhorigheid van de woning. Die inbouwapparatuur wordt dan met de woning verhuurd door de verhuurder. Reparatie van een kapotte inbouwkoelkast is dan voor rekening van de verhuurder.
  • De huurder moet de verhuurder toegang tot de huurwoning geven, zodat de verhuurder het onderhoud of de reparatie kan uitvoeren.
  • U zorgt voor reparaties van schade die u zelf heeft veroorzaakt. Als de verhuurder ook de kleine en dagelijkse reparaties verricht, mag de verhuurder de kosten hiervan aan u doorberekenen als servicekosten.

 

Onderhoud Rekening huurder Rekening verhuurder
Schilderwerk Witten van binnenmuren en plafonds en het schilderen van binnen houtwerk en zo nodig behangen van binnenmuren. Buitenschilderwerk.
Voorbereidende werkzaamheden voor het schilderwerk Plamuren, opvullen van gaatjes, butsen, dichten van geringe krimpscheuren.  
Kleine werkzaamheden Vastzetten en vastschroeven van onder andere loszittende onderdelen, bijvoorbeeld trapleuningen, deurknoppen, drempels, elektrische schakelaars, wandcontactdozen en deurbellen vloerroosters, plafondroosters, sleutels van binnensloten en buitensloten.   
Onderdelen van bestanddelen woonruimte Vervanging en vernieuwing van onder andere kraanieertjes en onderdelen van kranen, deurknoppen, sloten, hang-en-sluitwerk, vloerroosters, plafondroosters, sleutels van binnensloten en buitensloten, garnituur voor doucheruimte en toiletruimte, garnituur wc.  
Scharnieren, sloten, kranen etc. Gangbaar houden, regelmatig controleren van de beweegbaarheid, oliƫn, smeren of ontkalken van beweegbare onderdelen. Grote reparaties, Bevriezing
Bevriezing Voorzieningen ter voorkoming (van reparatie aan) bevriezing van kranen  
Verlichting Vervanging van lampen in gemeenschappelijke ruimten en aan de buitenzijde van de woonruimte Reparaties en vervanging van armaturen
Ruiten en ingebouwde spiegels Vervanging van beschadigde en kapotte ruiten en spiegels indien de kosten gering zijn  
Technische installaties binnen de woning Onder andere het ontluchten en bijvullen van cv-installatie, het opnieuw opstarten van de cv-installatie na uitval, het vervangen van filters en schoonhouden van roosters, voor zover de kosten gering zijn en er daarvoor geen specialistische kennis vereist Reparaties, controle, vervanging
Tochtwering Aanbrengen en onderhouden van tochtwerende voorzieningen voor zover de kosten gering zijn  
Onderdelen gelegen buiten de woning Onder andere vervanging en vernieuwing van onderdelen van brievenbus, buitenlamp, carport, vlaggenstokhouder voor zover de kosten gering zijn Vervanging bij slijtage
Tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen Bij eerste bewoning: aanleg van tuin of erf. Daarna egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde. Regelmatig maaien van het gras. Regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van de opritten, toegangspaden, en terrassen. Bij eerste bewoning aanleg opritten en toegangspaden en aanbrengen eenvoudige erfafscheiding. Grote reparaties, vervanging
Schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanelen Schoonmaken, vegen en ontstoppen indien bereikbaar door huurder Grote reparaties, vervanging
Riool Schoonhouden en ontstoppen van het binnenriool tot het aansluitpunt vanuit het woongedeelte van het gehuurde op het gemeenteriool dan wel het hoofdriool voor zover de riolering door huurder bereikbaar  
Vuilstortkoker. Vuilniscontainerruimte Schoonhouden en zo nodig ontstoppen van de vuilstortkoker. Schoonhouden van de vuilniscontainerruimte. In beide gevallen voor zover voor de huurder bereikbaar Reparaties
Woonruimte gedeelte en gemeenschappelijke ruimte Schoonhouden  
Ruiten, kozijnen, deurposten, geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen Wassen en schoonhouden van binnen en buitenzijde van de ruiten, kozijnen, deurposten, het geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen. Voor zover voor de huurder bereikbaar  is.  
Ongedierte Bestrijden van vlooien, mieren, wespen, luizen en dergelijke voor zover kosten gering zijn Het bestrijden van kakkerlakken, faraomieren, boktorren en houtwormen (t.g.v. overmacht)
Goten en regenafvoeren Voor zover voor huurder bereikbaar  Vervanging en reparties
Zwerfvuil Regelmatig verwijderen   
Graffiti Verwijderen voor zover daaraan geen noemenswaardige kosten zijn verbonden en voor zover voor huurder bereikbaar  
Zink- en beerputten en septicitanks Legen Vervanging en reparties


Alle regels voor wie verantwoordelijk is voor klein onderhoud in en om huis, staan in het Besluit kleine herstellingen.